background-image
  • Aboma
  • VCA

Kunststof Bordessen

Akzo Nobel te Hengelo produceert zout. De omstandig- heden op locatie zijn als (zeer) corrosief te betitelen waardoor de kosten voor onderhoud hoog zijn. Keuze voor GVK was een keuze voor kostenbesparing.
In nauw overleg met Akzo Nobel zijn een aantal toepassingen nagegaan waar toepassing van GVK- constructies - economisch - interessant is.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over kunststof constructies en de zeer gevarieerde toepassingen ervan, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze specialisten: 0545 - 291 909.