background-image
  • Aboma
  • VCA

Neco Kwaliteit!

Neco staat in de markt bekend als betrouwbare partner die kwaliteit levert.
 
De vraag naar aantoonbare kwaliteitsborging, veelal in relatie tot beheersing van (financiële) risico’s, is de laatste jaren toegenomen. Werken volgens NEN-EN-ISO 9001 en CE markering passen hierin.
In het kader van de CE markering zijn staalconstructiebedrijven per 1 juli 2014 verplicht om te werken volgens de NEN-EN-1090.
 
Neco heeft gemeend een kwaliteitsslag te moeten maken om haar klanten nog beter te kunnen bedienen en in het verlengde hiervan de basis onder een gezonde bedrijfsvoering te versterken.
Vanaf 2012 is dan ook begonnen een systeem te bouwen en deze in het bedrijf te integreren.
Hierdoor is maatwerk in ontstaan voor de Neco bedrijfsprocessen in beide Neco BV’s: Staalbouw en Kranen.

Ons systeem is in mei 2014 door certificeringsinstanties Aboma en DVS ZERT getoetst en goed bevonden. Neco voldoet hierdoor aan zowel de eisen gesteld in de NEN-EN-ISO 9001 als de NEN-EN-1090 voor staal- en aluminium constructies.

Klik hier voor het NEN-EN-ISO 9001 certificaat Neco Staalbouw
Klik hier voor het NEN-EN-ISO 9001 certificaat Neco Kranen
Klik hier voor het NEN-EN-1090 certificaat Neco Staalbouw