background-image
  • Aboma
  • VCA

Stoomleiding tussen Twence en Akzo officieel in gebruik

Op 13 maart 2013 is de stoomleiding tussen Twence en AkzoNobel officieel in gebruik genomen. Neco B.V. heeft aan de realisatie van dit project bijgedragen in de periode 2011-2013. Met name werden leidingbruggen aangepast, bordessen, ladders en trappen gerealiseerd.

Tijdens de engineering (in 3D) is in nauw overleg met Akzo gekozen voor vergroten van de duurzaamheid van de nieuwe constructies d.m.v. het toepassen van GVK. Montage vormde een uitdaging vanwege de soms extreem lastige bereikbaarheid. Het alles-in-1-hand concept van Neco zorgde voor een vlotte uitvoering met veiligheid op nummer 1.

Sinds januari dit jaar levert Twence stoom aan AkzoNobel voor het indampen van pekel tot zout. Hiermee voorziet Twence in 60% van de stoombehoefte voor het zoutbedrijf. Woensdagmiddag 13 maart heeft Burgermeester Schelberg van Hengelo gezamenlijk met de directeuren van AkzoNobel en Twence de officiële openingshandeling verricht.