background-image
  • Aboma
  • VCA

Veilige montage

Neco hecht veel waarde aan de vakbekwaamheid van haar personeel. Hiervoor worden regelmatig cursussen en bijscholingen georganiseerd.

Onlangs is de (herhalings-) cursus “veilig werken met de verreiker en hoogwerker” gegeven. Deze cursus werd op het Neco-terrein door Blom Opleidingen verzorgt en bestond uit zowel theorie als praktijk.

Na een geslaagde cursus heeft iedereen het Veiligheidscertificaat ontvangen.